Stjórn félagsins fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, OMX Kauphöll Íslands og Samtökum atvinnulífsins, nýjasta útgáfan dagsett í júní 2015.

Markmið leiðbeininganna eru m.a. að:

  • Stuðla að góðum stjórnarháttum fyrirtækja á Íslandi.
  • Auðvelda stjórnarmönnum og stjórnendum fyrirtækja að rækja skyldur sínar og auðvelda þeim þannig að stuðla að vexti og viðgangi þeirra fyrirtækja, sem þeim er trúað fyrir að stjórna.
  • Auka traust á fyrirtækjum og atvinnurekstri almennt.
  • Efla traust milli fjárfesta og stjórnenda.
  • Auka samkeppnishæfni íslensks viðskiptalífs með því að færa stjórnarhætti íslenskra fyrirtækja í stórum dráttum til sama horfs og í nágrannalöndum okkar.
  • Auðvelda fjárfestum að gera sér grein fyrir þeim stjórnar-háttum sem tíðkast hérlendis þegar þeir meta fjárfestingarkosti sína.
  • Auðvelda aðgang innlendra fyrirtækja að fjármagni hérlendis og erlendis.

Nefndir og regluvörður

  • Endurskoðunarnefnd skipa: Hildur Dungal, Loftur Bjarni Gíslason og Jón Gunnsteinn Hjálmarsson.
  • Starfskjaranefnd skipa: Hildur Dungal, Emilía Þórðardóttir og Guðmundur Jóhann Jónsson. 

  • Þór Konráðsson er regluvörður og Sigríður Óskarsdóttir staðgengill regluvarðar.