Samfélagsstefna Nýherja hefur verið römmuð inn í tengslum við ungt fólk, menntun og nýsköpun, sem hafa verið grunnþættir í þeim verkefnum sem félagið hefur styrkt um nokkurt skeið. Samfélagsstefna Nýherja byggir áfram á þessum áherslum en er nánar útfærð til að taka til fjögurra meginstoða, sem eru:

 • Góðir stjórnarhættir 
 • Mannauður
 • Umhverfi
 • Styrkir við góð málefni

Góðir stjórnarhættir

Stjórnarhættir

 • Stjórn Nýherja hf. leitast við að viðhalda góðum stjórnarháttum og fylgja „Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja“ sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins hafa gefið út.
 • Stjórnkerfi Nýherja tekur mið af lögum um hlutafélög.  Skipurit félagsins er að finna hér. Hlutafé félagsins er skráð í Kauphöll Íslands.

Gildi og stefnumið

 • Einkunnarorð Nýherjasamstæðunnar eru: samsterk, fagdjörf og þjónustframsýn. Þessi nýyrðir draga dám af nafni félagsins, Nýherji, og vísa til þeirra vinnubragða, sem eru hverju framsæknu þjónustufyrirtæki mikilvæg, og felast í samstarfi, fagmennsku, dirfsku og frumkvæði.
 • Leiðarljós í starfi félagsins eru þau að Nýherji:
  • Verði leiðandi þjónustufyrirtæki á Íslandi
  • Eftirsóknarverðasti vinnustaðurinn í upplýsingatækni
  • Skili auknu virði til eigenda

Mannauður

Starfsfólk Nýherja og dótturfélaga skipa höfuðsess í velgengni fyrirtækjanna en mannauðsstefnan er grundvölluð á þeirri meginstefnu að starfsmenn njóti ánægju og velferðar í störfum sínum.  Leiðarstef í mannauðsstefnu Nýherja eru eftirfarandi, en þeim er nánar lýst í mannauðsstefnu Nýherja:

Hæfasta starfsfólk í hverri stöðu

 • Nýherji leggur ríka áherslu á að ráða hæfasta starfsfólk sem völ er á.  Mikil samkeppni er um starsfólk í UT og leggur Nýherji mikið upp faglegum vinnubrögðum við ráðningar og að starfsfólki bjóðist aðlaðandi vinnuumhverfi og samkeppnishæf kjör.

Sérstaða með þekkingu starfsfólks

 • Nýherji kappkostar að hjá fyrirtækinu starfi ætíð hæft og vel þjálfað starfsfólk og er miklum fjármunum varði til uppbyggingar á þekkingu og færni starfsmanna. Þekking starfsmanna og færni ræður miklu um stöðu gagnvart viðskiptavinum, birgjum og öðrum samstarfsaðilum og hefur Nýherji lagt áherslu á að skapa sér sérstöðu með þekkingu starfsmanna.

Jafnrétti í fyrirrúmi

 • Það er markmið Nýherja að stuðla að jöfnum tækifærum, m.a. óháð kyni, aldri eða kynþætti. Með virkri jafnréttistefnu og áætlun er stuðlað að því að félagið nýti hæfileika og færni starfsfólks á sem skilvirkastan hátt, félaginu og starfsfólki til heilla. 

Jafnréttisstefnan í fullri lengd

Öflugt félagsstarf

 • Nýherja stendur fyrir virku félagssstarfi, m.a. með sameiginlegu starfsmannafélag Nýherjasamstæðunnar (STAFN) og í starfsmannafélögum fyrirtækja samstæðunnar.

Leiðbeinandi siðareglur

 • Starfsfólk Nýherja hefur sett sér siðareglur, sem vísa til væntinga um vinnulag gagnvart viðskiptavinum, samstarfsfólki, eigendum, samkeppnisaðilum og samfélagi.

Umhverfi

Umhverfisstefna Nýherja er sett fram til að leggja áherslu á að umhverfissjónarmið séu höfð að leiðarljósi í daglegri starfsemi. Meginmarkmið er að samstæðan leggi sitt af mörkum í þágu sjálfbærrar þróunar.  

Umhverfisstefnan í fullri lengd

Styrkir við góð málefni

Það er stefna Nýherja að efla tengsl tæknigreina á mismundi skólastigum við atvinnulífið, ýta undir nýsköpun í tæknigreinum, hvetja nemendur til að hefja nám í slíkum greinum, efla stoðir slíks náms og tryggja nægilegt framboð framúrskarandi tæknimenntaðs starfsfólks á komandi árum. 

Nýherji styrkir því verkefni sem hafa það markmið að efla nýsköpun og hvetja ungt fólk til þátttöku í tæknigreinum. Meðal verkefni sem styrkt hafa verið eru:

 • Háskóli unga fólksins
 • Forritunarkeppni framhaldsskólanna á vegum HR
 • Hönnunarkeppni véla- og iðnaðarverkfræðinema í Háskólanum í Reykjavík
 • Forritara framtíðarinnar
 • First Lego hönnunarkeppninnar
 • Verkefni Samtaka iðnaðarins um kynningu náms í tæknigreinum háskóla fyrir framhaldsskólanemum

Styrktarbeiðnir