Hér fara á eftir Almennir skilmálar um viðskiptakjör Nýherja og dótturfélaga Nýherja annars vegar og viðskiptavina Nýherjasamstæðunnar hins vegar. Þeir gilda um öll viðskipti Nýherjasamstæðunnar við viðskiptavini félagsins, nema um annað sé samið sérstaklega. Almennu skilmálarnir, ásamt sérskilmálum, sérsamningi og eftir atvikum samningsviðaukum fyrir hvern viðskiptavin, fela að jafnaði í sér heildarsamning aðilanna um viðskiptin. Ósk um að stofna til viðskipta við Nýherja geta viðskiptavinir beint til félagsins munnlega (þ.á.m. í síma), eða með tölvupósti eftir því um hvaða vöru eða þjónustu er að ræða.

Samningur getur verið munnlegur en þó er oftast þörf á að staðfesta hann skriflega, ef um stærri viðskipti er að ræða.

Í stöku tilvikum geta samningar við Nýherjasamstæðuna haft að geyma aðra skilmála en hér hafa verið nefndir. Slíkir skilmálar koma þá annað hvort í stað hérgreindra skilmála eða teljast viðauki þeirra og verða slíkir skilmálar kynntir, þegar við á.

Nýjar útgáfur

Nýherji áskilur sér rétt til að breyta bæði Almennum skilmálum og Sérskilmálum með dagsettri endurútgáfu þeirra. Allir samningar, sem gengið verður frá eftir þá dagsetningu, falla undir hina nýju skilmála.

Gildistaka

Almennir skilmálar Nýherja og dótturfélaga maí 2016 taka gildi maí 2016.

Almennir skilmálar Nýherja og dótturfélaga 

General Trade Terms of Nýherji

FOCAL notkunarréttarsamningur 2016

Eldri skilmálar

2014

2011